Zajęcia

Nasze małe „nutki” mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich uzdolnień na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia muzyczne w różnej formie

RYTMIKA

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą zajęć jest rozwój psycho-ruchowy dzieci poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych, improwizacje ruchową oraz instrumentalną. Metoda ta wykorzystując ruch, śpiew i plastykę ruchowa realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia odbywają się cyklicznie 2 razy w tygodniu, nauka poprzez zabawę prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową. Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie, dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe, uczą się prostych układów tanecznych.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

 

 

Zajęcia taneczne

Celem zajęć tanecznych jest przede wszystkim rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej już od najmłodszych lat.
W połączeniu tańca z muzyką doskonalimy koordynację psycho-ruchową. Pobudza to u dziecka wyobrażnie i rozwija osobowość artystyczną, uwrażliwia na piękno i estetykę.

Taniec-w formie zabawowej- zaspakaja u dzieci w wieku przedszkolnym naturalną potrzebę ruchu ucząc przy tym przyjemności w czasie wykonywanych ćwiczeń, samodyscypliny i współpracy -indywidualnej oraz w grupie.

Dzieci w wieku 3 i 4 lat
1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
2. Rozwijanie uzdolnień tanecznych uczniów oraz rozbudzanie ich zamiłowania do tańca.
3. Kształtowanie osobowości dziecka, ich wrażliwości na piękno, zdolności odczuwania i rozumienia wartości estetycznych.
4. Uczenie kultury bycia w grupie.
5. Prawidłowe ustawienie korpusu, rąk i głowy.
6. Rozwinięcie elementarnej koordynacji ruchów.
7. Rozwinięcie sprawności ruchowej i fizycznej szczególnie siły, skoczności, równowagi, gibkości sprawności stóp(prawidłowe wykręcenie), rozwartości.
8. Wypracowanie lekkości, płynności, swobody i harmonii ruchów.
9. Zabawa – forma nauki i nagrody.

Dzieci w wieku 5 i 6 lat
1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
2. Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej.
3. Kształtowanie osobowości uczniów, ich wrażliwości na piękno, zdolności odczuwania i rozumienia wartości estetycznych.
4. Zwiększenie sprawności ruchowej i fizycznej.
5. Prawidłowe ustawienie korpusu przy wykonywaniu ćwiczeń.
6. Zrozumienie, na czym polega koordynacja.
7. Zwiększenie lekkości i harmonii ruchów.
8. Ćwiczenia wykonane pojedynczo, parami i w grupie.

  Dorota Stankiewicz

 

2 razy w tygodniu

Zabawy ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych

 

1 raz w tygodniu

 

Język angielski

Celem zajęć z języka angielskiego jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki języków obcych.Staramy się, aby zajęcia bawiły i pozwalały na osłuchanie się z obco brzmiącymi dźwiękami.Nasi mali uczniowie poznają piosenki, rymowanki, słuchają historyjek, aby w przyszłości nabrać przekonania, że nauka języków obcych jest łatwa i co najważniejsze przyjemna!

 

2 razy w tygodniu (w małych grupach)

Kinezjologia eduacyjna Gimnastyka buzi i języka

Muzykoterapia

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Profilaktyka muzyczna jest tą szczególną formą, w której nie istnieje przymus uczestnictwa, a odpowiednie dozowanie wspomaga rozwój emocjonalny dziecka.
Muzyka leczy duszę, prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.
Mobilna rekreacja muzyczna, która wykorzystana będzie do zajęć muzykoterapii w przedszkolu Nutka, wg dr Kieryla to uporządkowany układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, perkusyjnych, oddechowych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych stymulowanych muzyką. Układ taki może być stosowany indywidualnie lub grupowo zarówno w celu terapeutycznym jak i profilaktycznym. Składa się on z pięciu etapów:

ODREAGOWANIE
– klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk
ZRYTMIZOWANIE
– klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie.
UWRAŻLIWIENIE
– samodzielna gra na prostych instrumentach lub wyrażanie ruchem, gestem różnych stanów emocjonalnych ilustrowanych przez muzykę.
RELAKSACJA
– ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej.
AKTYWIZACJA
– łagodna i dynamiczna

 

Logopedia

 

1 raz w tygodniu

Bajkoterapia

logo

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

os. Zalesie 96 b, 73-108 Kobylanka

Kontakt do przedszkola - tel. 505 647 229
Kontakt do dyrektora placówki- tel. 505 648 473
e-mail: maja@przedszkolenutka.eu

napisz do nas zobacz mapę panel rodzica

Ankieta dla rodzicow Karta zgłoszenia dziecka