Zajęcia

Nasze małe „nutki” mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich uzdolnień na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia muzyczne w różnej formie

Zajęcia taneczne

Celem zajęć tanecznych jest przede wszystkim rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej już od najmlodszych lat.
W połączeniu tańca z muzyką doskonalimy koordynację psycho-ruchową. Pobudza to u dziecka wyobrażnię i rozwija osobowość artystyczną, uwrażliwia na piękno i estetykę.

Taniec-w formie zabawowej- zaspakaja u dzieci w wieku przedszkolnym naturalną potrzebę ruchu ucząc przy tym przyjemności w czasie wykonywanych ćwiczeń, samodyscypliny i współpracy -indywidualnej oraz w grupie.

DOROTA STANKIEWICZDorota Stankiewicz

Rytmika

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą zajęć jest rozwój psycho-ruchowy dzieci poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych, improwizacje ruchową oraz instrumentalną. Metoda ta wykorzystując ruch, śpiew i plastykę ruchowa realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia odbywają się cyklicznie 2 razy w tygodniu, nauka poprzez zabawę prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową. Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie, dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe, uczą się prostych układów tanecznych.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

Aleksandra Kuntmgr Aleksandra Kunt

Akademia Muzyczna w Poznaniu Wydział Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki specjalność Rytmika

Muzykoterapeuta – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

2 razy w tygodniu

Język angielski

Celem zajęć z języka angielskiego jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki języków obcych.Staramy się, aby zajęcia bawiły i pozwalały na osłuchanie się z obco brzmiącymi dźwiękami.Nasi mali uczniowie poznają piosenki, rymowanki, słuchają historyjek, aby w przyszłości nabrać przekonania, że nauka języków obcych jest łatwa i co najważniejsze przyjemna!

Aleksandra Sewaściejmgr Aleksandra Sewaściej

2 razy w tygodniu (w małych grupach)

Gimnastyka buzi i języka

Logopedia

Indywidualne zajęcia logopedyczne umożliwiają dostosowanie zadań do możliwości dziecka i skupiają się na jego potrzebach. W zależności od rodzaju i stopnia trudności logopeda dobiera odpowiedni zestaw ćwiczeń w celu rozwoju komunikacji, usprawniania narządów artykulacyjnych, doskonalenia słuchu pozawerbalnego i werbalnego, bogacenia słownictwa biernego i czynnego. Indywidualne podejście do dziecka wpływa na dobry kontakt z osobą prowadzącą, co pozwala stworzyć dobra atmosferę pracy i wzajemnego zaufania.

justyna_zając mgr Justyna Zając

Studia licencjackie:
-pedagogika specjalność edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia

Studia magisterskie:

-filologia polska specjalność logopedia

logo

Przedszkole Niepubliczne NUTKA
ul. Jasna 103b
Szczecin Prawobrzeże (os. Słoneczne)

Kontakt do przedszkola - tel. 789 080 216
Kontakt do dyrektora - tel. 507 057 339
Kontakt do wicedyrektora(rekrutacja) - tel. 502 162 184
e-mail: maja@przedszkolenutka.eu

napisz do naszobacz mapępanel rodzica

panel rodzica