Zajęcia

Nasze małe „nutki” mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich uzdolnień na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia muzyczne w różnej formie (rytmika, muzyka)

RYTMIKA

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą zajęć jest rozwój psycho-ruchowy dzieci poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych, improwizacje ruchową oraz instrumentalną. Metoda ta wykorzystując ruch, śpiew i plastykę ruchowa realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.
Zajęcia odbywają się cyklicznie 2 razy w tygodniu, nauka poprzez zabawę prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową. Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie, dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe, uczą się prostych układów tanecznych.
Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

ola kunt  mgr Aleksandra Kunt

Akademia Muzyczna w Poznaniu Wydział Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki specjalność Rytmika

Muzykoterapeuta – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Zajęcia taneczne

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych

 

Aerobik

  mgr Elżbieta Puszkarek

Język angielski

Celem zajęć z języka angielskiego jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki języków obcych.Staramy się, aby zajęcia bawiły i pozwalały na osłuchanie się z obco brzmiącymi dźwiękami.Nasi mali uczniowie poznają piosenki, rymowanki, słuchają historyjek, aby w przyszłości nabrać przekonania, że nauka języków obcych jest łatwa i co najważniejsze przyjemna!

  mgr Aleksandra Sewaściej

Glottodydaktyka

Grupowe zajęcia z zakresu glottodydaktyki pozwalają dzieciom w sposób naturalny i bezstresowy przygotować się do nauki czytania i pisania. W formie zabawy przeprowadzane są ćwiczenia rozwijające spostrzeganie i pamięć słuchową na poziomie pozawerbalnym i werbalnym. Efektem pracy jest zdobycie przez dzieci, kluczowych do podjęcia nauki czytania i pisania, umiejętności- dzielenia na głoski i szybkiego rozpoznawania liter. Nauka czytania i pisania wprowadzana jest przy pomocy atrakcyjnej i lubianej techniki ” ślizgania” z wykorzystaniem klocków LOGO. Szczególną uwagę zwraca sie także na rozwój motoryki małej pod kątem prawidłowego korzystania z narzędzi piśmienniczych, co zapobiega trudnościom w kreśleniu liter ( dysgrafii).

lucynka  mgr Lucyna Owczarska

Neurologopeda, glottodydaktyk.

Studia wyższe z zakresu:

pedagogiki specjalnej
logopedii
wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka Studium w zakresie glottodydaktyk

 

Logopedia

Indywidualne zajęcia logopedyczne umożliwiają dostosowanie zadań do możliwości dziecka i skupiają się na jego potrzebach. W zależności od rodzaju i stopnia trudności logopeda dobiera odpowiedni zestaw ćwiczeń w celu rozwoju komunikacji, usprawniania narządów artykulacyjnych, doskonalenia słuchu pozawerbalnego i werbalnego, bogacenia słownictwa biernego i czynnego. Indywidualne podejście do dziecka wpływa na dobry kontakt z osobą prowadzącą, co pozwala stworzyć dobra atmosferę pracy i wzajemnego zaufania.

Ewa Ewa Skobelska – Romaniec

Kinezjologia edukacyjna

Gimnastyka buzi i języka

logo

Przedszkole Niepubliczne NUTKA
ul. 1-go Maja 38/39, Baltic Business Park

Kontakt do przedszkola/wicedyrektora(rekrutacja) - tel. 516 727 611
Kontakt do dyrektora - tel. 507 057 339
e-mail: maja@przedszkolenutka.eu

napisz do nas zobacz mapę panel rodzica

Ankieta dla rodzicow KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU